تبلیغات
هنر رزم ایرانی( پرتوآ) - پرتوآ
رزم ایرانی

پرتوآ

پنجشنبه 20 خرداد 1389 07:50 ب.ظ

نویسنده : سینا شکری


 

  هنر رزمی كونگ فوپرتوآ

     قدرت و مهارت و جنگاوری ایرانیان از دیر باز زبانزد خاص و عام ملل مختلف جهان بوده است. شجاعت و ورزیدگی ایرانیان از یک طرف و موقعیت خاص منطقه ایی و حملات کشورهای دیگر از طرف دیگر موجب شد تا جنگاوری و رزم به عنوان یکی از اصلی ترین دل مشغولی آنان به شمار آید. تا جائیکه هنر رزم در تک تک نقاط ایران با شگردها و فنون خاص به چشم می خورد.

در سده اخیر، سازمانهای جهانی رزمی در سراسر جهان در حال گسترش فرهنگ سیستمهایی از فنون رزمی مشرق زمین گردیدند و در این راستا گوی سبقت را از دیگر کشورها ربوده و در عرصه بین المللی جایگاه ویژه ای برای خود باز کردند.

 

حدوداٌ در سه دهه اخیر اساتید بزرگی که کوله بار سنگین رزم ایران را بر دوش می کشیدند به خود باری رسیده و با ابتکار عمل و انجام تمرینات جسمی و روحی، سبک جدیدی بنام "کونگ فوپرتوآ" را با فنون و محتوای فکری مستقل و با تکنیکها و تاکتیکهای بومی و محلی ایرانی ابداع نمودند و برای اولین بار گام بزرگی در جهت اعتلای رزم ایران و شکوفایی فرهنگ رزم باستان بر داشتند و با ارائه فنون و تکنیکهایی که بر حسب شرایط و اوضاع و احوال جوامع طراحی و تدوین شده بود و در میان خود شاگردان برجسته ایی پرورش دادند.

سبک "کونگ فوپرتوآ" در ایران بعنوان یکی از سبک های فدراسیون ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی ایران به فعالیت پر شکوه خود ادامه می دهد. Iranian's power and skill and bravery have been proverbial among all various nations from a long time ago. Iranian's well experienced and bravely from on the one hand and special regional situation and other countries' attacks from the other hand were caused that bravery and war are as one of the most Authentic busy.

Whereas martial art with special techniques and ways is seen at one by one point at Iran. During recent century, epic world organizations throughout world are developing culture of systems from eastern epic techniques and have outstripped from other countries in this direction and opened place at International field itself.

During recent decode, great professors who carried on their should Iranian heavy epic yield, received self-believed and with innovation of operation and physical and mental practices, initiated a modern style called "Kung Fu Par To'A" with thoughtful contents and techniques and with Iranian local and native tactics and techniques and took a great step to improve epic sport and with presenting of techniques and manners which had been designed and collected upon condition and status of societies and trained predominant students among themselves.

"Kung Fu Par To'A" is one of styles of Martial Arts Federation of Islamic Republic of Iran.منبع:سایت  رسمی کونگ فو پرتوآ
 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 12 اردیبهشت 1391 03:45 ب.ظ