تبلیغات
هنر رزم ایرانی( پرتوآ) - در مسکو بر پرتوآ چه گذشت؟؟
رزم ایرانی

در  هفدهمین کنگره بین المللی حقوق ورزشی 2011 که در شهر مسکو برگزار گردید جلسه مجمع عمومی انجمن بین المللی حقوق ورزشی IASL نیز برگزارشد که در آن انتخابات تعیین اعضاء جدید هیئت رئیسه انجمن بین‌المللی حقوق ورزشی I.A.S.L  برگزار گردید . نماینده ایران در این کنگره آقای دکتر نادر شکری رئیس کمیسیون حقوق کمیته ملی المپیک به عنوان یکی از نامزدهای انتخاباتی  و با رایزنی های انجام شده در طول چند روز در کنگره و با توجه به آراء مأخوذ،  بعنوان «عضو هیئت رئیسه انجمن بین المللی حقوق ورزشی I.A.S.L » انتخاب شد.

 بدیهی است حضور مؤثر و فعال کمیسیون حقوق ورزشی کمیته ملی المپیک ایران بعنوان نماینده کشورمان در این مجامع بین المللی از ضروریات بوده و حمایت‌های سازمان ورزش و جوانان از روند رو به رشد حقوق ورزشی در کشور موجبات توسعه مطالعات و معاضدت های قضایی در ورزش کشور را فراهم خواهد آورد.