تبلیغات
هنر رزم ایرانی( پرتوآ) - استادان پرتوآ
رزم ایرانی

استاد مهران احمدی(ساری)


استاد هادی فوقی تهران


             

استان گلستان


استاد محمد مشهدی غلام تهران(شمال)


استاد مهدی اسلامیان استان مرکزی


استاد بنکدار یگان ویژه تهران


استاد مهدی عابدی تهران(جنوب)


استاد رضا ال..... وردی تهران(غرب)


استاد سجاد محمد خانی(کرمان)


استاد محسن رفیعی (نیوزلند)


استاد جوادی (تهران)